Pożegnanie Maturzystów

Matura przed wami, nauka za wami….-  pożegnanie Maturzystów w  Zespole Szkół w Żychlinie.

Koniec kwietnia to tradycyjnie czas opuszczania murów szkoły przez maturzystów. Tegoroczna imprez miała szczególny charakter, ponieważ nadaliśmy jej bardziej wzniosły i symboliczny wymiar. Dnia 29 kwietnia o godzinie 16, maturzyści wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, zebrali się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żychlinie.

Gościem honorowym był burmistrz Żychlina, pan Grzegorz Ambroziak. W scenariuszu pożegnania znalazły się takie punkty jak : przemówienie Dyrektora szkoły, pana Zbigniewa Chrulskiego, przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas drugich, rozdanie nagród dla wyróżnionych uczniów, gratulacje i podziękowania dla rodziców uczniów z najwyższą średnią ocen. Na zakończenie imprezy grupa teatralna przedstawiła poetycko-choreograficzny montaż Ucisz serce. Końcowe dźwięki i słowa składające się na program artystyczny, podkreślały siłę i cenę młodości i rozumu, czyli tych wartości, o których maturzyści powinni pamiętać w kolejnym etapie swojego życia.
Zainaugurowana w tym roku poobiednia impreza, z całą artystyczną oprawą, stanie się odtąd tradycją naszej szkoły. Zakładamy bowiem, że pożegnanie maturzystów to jeden z najważniejszych dni szkolnej historii.Inne:
Wymiana Polska – Norwegia 15.10- 21.10.2011

Wymiana trwa. Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu integracyjnego młodzieży Europy. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy uczniów z norweskiej miejscowości Mos

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej to ważny dzień w szkolnym kal

Święto Patrona w Zespole Szkół

23 września 2010 - Święto Patrona w Zespole Szkół.Jan Paweł II powiedział: " Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi sze