Święto Patrona w Zespole Szkół

23 września 2010 - Święto Patrona w Zespole Szkół.

Jan Paweł II powiedział:

" Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę"

27 czerwca 2009 roku odbyła się uroczystość nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Żychlinie imienia Bohaterów Września 1939 roku. Od tej chwili staramy się tworzyć nową tradycję Zespołu Szkół, w którą wpisuje się zorganizowane 23 września 2010 roku Święto Patrona.

Uroczystości zaplanowane na ten dzień poprzedzone były wieloma godzinami przygotowań, ale efekty tych działań okazały się imponujące. Dzień przed głównymi uroczystościami można było oglądać ekspozycję tematyczną, przygotowaną przez uczniów klasy III Liceum Profilowanego wraz z wychowawczynią, p. Renatą Dziubą. Wystawa dotyczyła bitew stoczonych w kampanii wrześniowej, dodatkową atrakcją były autentyczne dokumenty i pamiątki z okresu II wojny Światowej, wypożyczone na wystawę. Drugą część ekspozycji stanowiły informacje na temat września 1939 roku w Żychlinie, zebrane i opracowane przez p. Aleksandrę Głuszcz wraz z uczennicami klasy II a LO.

Specjalnie na tę okazję  p. Robert Stasiak zaprojektował okazjonalny plakat. Z myślą o utrwaleniu tak ważnej i doniosłej uroczystości, jaką jest Święto naszej szkoły polonistki - p. Katarzyna Matyjaszkowicz i p. Renata Dziuba przygotowały Księgę Pamiątkową. Zapisano tam następujące przesłanie:

"Patron taki to dla nas powód do dumy.
Heroizm wrześniowych, bezimiennych bohaterów chcemy traktować jako nasze narodowe dziedzictwo, które należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.  Pamiętamy o słowach wielkiego, romantycznego poety, Cypriana Kamila Norwida, że "ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek" i wierzymy, że uda się nam jak najlepiej wypełnić to ważne przesłanie.
Z wiarą i przekonaniem powtarzamy za Janem Pawłem II życzenie, by "wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, były wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim, narodowym celom".


Pod tymi słowami podpisali się zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i nauczyciele i zaproszeni goście.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00. Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi. Prowadzący uroczystość, p. Andrzej Królikowski powitał przybyłych na uroczystość gości: przedstawicieli starostwa Powiatowego w Kutnie, Urzędu Gminy w Żychlinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie, Komitetu Walk i Męczeństwa, emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół i rodziców uczniów. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół, p. Mariusz Radzimierski. Potem odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Szczególnie wzruszeni tą podniosłą chwilą byli wychowawcy klas pierwszych - p. Katarzyna Matyjaszkowicz, p. Renata Graska, p. Paweł Wójcik, p. Cezary Kwiatkowski i p. Andrzej Królikowski.

Kolejnym ważnym i oczekiwanym punktem naszej uroczystości było wystąpienie p. Ludwika Zalewskiego, który podzielił się z nami wspomnieniami z okresu II wojny światowej. Pan Profesor opowiadał  o swoich osobistych doświadczeniach i przeżyciach z tego trudnego czasu, przypominając jednocześnie o tym, jak ważna jest pamięć o heroizmie i poświęceniu żołnierzy polskich walczących w Kampanii Wrześniowej. Młodzież wdzięczna za taka wspaniała lekcję historii, podziękowała Panu Profesorowi gromką owacją.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości, szkolna grupa teatralna "Z wielkiej litery" zaprezentowała program artystyczny pt. "Ballada wrześniowa". Spektakl przygotowany pod kierunkiem p. Anny Siergiej Wywarł na widzach ogromne wrażenie, umiejętnie połączono w nim bowiem historię opowiedzianą tańcem z tradycją poetycką. Całości dzieła dopełniały dopracowane w najmniejszym szczególe dekoracje, będące efektem pracy p. Anny Wilińskiej i p. Jolanty Kucharskiej-Jurek oraz specjalnie na tę okazję przygotowana sala gimnastyczna, co zawdzięczamy p. Cezaremu Kwiatkowskiemu i p. Ryszardowi Modrakowi czuwającemu nad odpowiednim nagłośnieniem sali.

Strzałem w dziesiątkę okazało się zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej z Muzeum II Korpusu w Józefowie. Można było spróbować przepysznej grochówki, ugotowanej w prawdziwej kuchni polowej i wziąć udział w przejażdżce wojskowymi terenowymi samochodami z okresu II wojny światowej. Z tej możliwości skwapliwie i radośnie skorzystali nauczyciele Zespołu Szkół, na ten moment odkładając na bok belferską powagę.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się do świetlicy szkolnej, która dzięki staraniom p. Teresy Frydrysiak, p. Karoliny Lubikowskiej, p. Anny Fornalczyk , p. Renaty Dziuby oraz uczennic klasy III Liceum Profilowanego na ten wyjątkowy dzień zamieniła się w bardzo przytulną kawiarenkę. Goście mogli spróbować przepysznych ciast i wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Był to dzień pełen wyjątkowych wrażeń.
Mamy nadzieję, że stanie się on początkiem nowej, wspólnie tworzonej przez uczniów i nauczycieli szkolnej tradycji.

R. DziubaInne:
Wymiana Polska – Norwegia 15.10- 21.10.2011

Wymiana trwa. Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu integracyjnego młodzieży Europy. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy uczniów z norweskiej miejscowości Mos

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej to ważny dzień w szkolnym kal

Sztokholm...

Wizyta w Sztokholmie...Foto 1 :)